Donos do urzędu skarbowego

Uczciwe działanie
Nie ulega wątpliwości, że czasem zastanawiamy się nad tym, czy ktoś działa uczciwie. W takim przypadku może też pojawić się pytanie, czy konieczny jest donos do Urzędu Skarbowego?

Z drugiej strony możemy mówić o pytaniu, w przypadku którego nie ma jednej odpowiedzi. Można wręcz powiedzieć, że mowa o sprawie, którą trzeba sobie wyjaśnić samodzielnie. Na pewno ważne jest to, jak polskie prawo patrzy na osoby, które ukrywają informacje o osobach działających nielegalnie. Szczegóły sobie zostawmy – wszystko można sobie bardzo dokładnie sprawdzić. Warte odnotowania jest też to, że mowa o wątpliwościach. Gdy chodzi o wątpliwości, konieczne jest przeprowadzenie stosownej weryfikacji. Można również spojrzeć na to wszystko jeszcze inaczej – gdyby ktoś mówił o całkowitej pewności, nic by to nie zmieniło. Urząd Skarbowy nie może zaufać na słowo zupełnie obcym osobom. Zawsze musi dojść do weryfikacji!

Warte odnotowania jest też to, że zatajenie ważnych informacji może być odbierane jako pomoc, ale to tylko pozory. Pomoc jest wtedy, kiedy źle postępująca osoba zostanie sprowadzona na właściwą drogę.

About the author