Upadłość konsumencka Kraków

Umorzenie postępowania upadłościowego
Dla wielu osób zadłużonych najlepszym rozwiązaniem jest tak zwana upadłość konsumencka Kraków jest natomiast miastem, w którym można ją uzyskać. Pod warunkiem jednak, że na co dzień podlega się pod jurysdykcję tamtejszego sądu. Jeśli tak właśnie jest – do właściwego działu gospodarczego można złożyć stosowny wniosek. Warto jednak pamiętać, że instytucja sądu to miejsce, gdzie nie można robić sobie żartów, oszukiwać, czy prowadzić nieuczciwej gry. Postępowanie w ramach upadłości konsumenckiej sprowadza się do ścisłej i uczciwej współpracy z syndykiem. Jeśli dłużnik nie chce wykazać majątku, czy też przedstawić wymaganych dokumentów, sąd może podjąć decyzję o umorzeniu postępowania upadłościowego. Podobną decyzję podjąć może również w sytuacji, gdy okaże się, że dane zamieszczone w złożonym wniosku są niezgodne z prawdą, czy też są niezupełne. Umorzenie postępowania upadłościowego może nastąpić oczywiście również na wniosek upadłego. Należy jednak pamiętać, że sąd nie zawsze umorzenia postępowania dokona. Nie zrobi tego, jeśli uzna, że decyzja ta mogłaby być krzywdząca dla wierzycieli.

About the author